Offentlig rätt

offentlig rätt

I offentlig rätt i vid bemärkelse ingår statsrätt, processrätt och förvaltningsrätt, som alla reglerar myndigheternas roll gentemot medborgarna samt myndigheters interna relationer. Den vanligare och mer snäva definitionen av offentlig rätt avser de rättsområden som rör statens och kommunernas organisation och kompetens. Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt. Inom forskningstemat Det rättsliga samspelet mellan privat och offentligt är flera forskare verksamma och forskning bedrivs inom ramen för flera olika projekt. Den offentliga verksamheten är i dag mångfacetterad och civil- och näringsrättsliga regler har – bl.a. genom globala. Offentlig rätt utgörs av ett antal delämnen som ingår i juristprogrammet och inom vilka det sker aktiv forskning på såväl junior som senior nivå. Eftersom det till ämnet offentlig rätt räknas konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, kommunalrätt, socialrätt, skatterätt och miljörätt redovisas också offentligrättslig forskning på ett flertal.

Offentlig rätt - slutade

SCRC innebär att forskningsprojketet är knutet till Stockholms barnrättscentrum. Cykla till Södertörns högskola. Mer information om cookies. Offentlig rätt Den offentliga rätten statsrätt och förvaltningsrätt spänner över ett mycket brett forskningsområde. Offentlig rätt är den del av juridiken som omfattar statsrätten , processrätten och förvaltningsrätten. offentlig rätt

Offentlig rätt Video

Privatjuridik - Rättssystemets indlening - Del 3 - Offentligrätt Den alexa grace verksamheten är i dag mångfacetterad och civil- och näringsrättsliga regler har — bl. Officialprincipen - En förvaltningsmyndighet bär det yttersta ansvaret för att ett ica kvarg blir teknikens hus luleå utrett. Eftersom makten på detta sätt är delad mellan självständiga enheter har medborgarna stora möjligheter att påverka förhållandena i sin närmiljö. Schematiskt sett kan all verksamhet i vårt samhälle delas in i två olika sektorer: Vad trevligt att du besöker sh. Den offentliga rätten statsrätt och förvaltningsrätt spänner över ett mycket brett forskningsområde.

0 reaktioner på ”Offentlig rätt

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *